Tiết mục múa cuộc thi giai điệu tuổi hồng - Trường TH Yên Lư 1