BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I Năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

I . Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị                                                                                                                                                                                                                    

1. Về học sinh

- Tổng số 19 lớp với 595  học sinh.

- 100% học sinh đang học trong nhà trường là con em nông dân, trình độ dân trí nơi trường đóng còn lạc hậu, đời sống vật chất, tinh thần còn co hẹp và hạn chế.

- Tỷ lệ học sinh ở với ông bà, chú bác để bố mẹ đi làm ăn xa là 20%.

- Về cơ bản là các em ngoan ngoãn, ít biến động, nắm được những kiến thức cơ bản của bài học ở các môn học.

2 .Về giáo viên

- Tổng số CBGVNV : 29 trong đó CBQL : 3; HC : 3; GV : 23 trong đó GV văn hóa :18; GV môn : 5 trong đó 1 làm tổng phụ trách đội, 1 nghỉ thai sản.

- 100% đạt trình độ chuẩn, 22/23 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn.

- 100% giáo viên đã qua lớp bồi dưỡng đổi mới giáo dục.

- 100% cán bộ giáo viên bản chất tốt, nhiệt tình trong công tác, đoàn kết thân ái, trong giáo tiếp và trong các hoạt động khác.

Xem chi tiết tệp đính kèm